» » »

Malenczuk Maciej - Swieto Kobiet Chords

Artists:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # 

Swieto Kobiet Chords

(ver. 1) Click to play this song!
Malenczuk Maciej
 Rating:
4/5 (4 votes)

 Swieto Kobiet lessons Tabs too difficult? Try these video lessons and learn fast
 
        TRANSCRIPTION: PATRYK "PAZI" MAZUREK
COMMENTS:   APPRECIATED :)))
KIND OF TAB:  CHORDS

	Sorry, ale "bicie" musicie sobie sami rozpracowaæ.

TUNING: OPEN-D


INTRO

* VERSE:

   eadd9			 C5  H
W tym dniu nieistniej¹cym œwiêta kobiet
  eadd9		     C5  H
A jednak w³aœnie ten dzieñ siê pamiêta
 eadd9 		   C5 H
Doprawdy sk³adam tê wi¹zankê Tobie
 G  E  C  H
Z wyrzutów sumienia


* CHORUS:

      eadd9			D5
Niech¿e na gorsze nic ju¿ nigdy siê nie zmieni
     D5			  eadd9
I nic nie ka¿e ci byæ tward¹ i bez wad
      eadd9		   D5
Miej zawsze du¿o dobrych rzeczy do jedzenia
  H5	  A5   Fis5     H5 A5 Fis5
Bezpieczny w³asny œwiat


Có¿ jeszcze tylko bukiet szczerych chêci
Co nie jest wiêcej wart ni¿ æwiartka w bramie
Niech nic ju¿ nigdy z³ego siê nie œwiêci
Œwiête niech - œwiêci siê 


Nie telep siê samotnie w czterech œcianach
W ka¿dy odg³os siê nie ws³uchuj jak ten pies
Niech tylko s³oñce w Twoje okno skoœnie wpada
Nie tylko ci¹gle deszcz


A ¿ycie Twoje niech¿e bêdzie ¿ywe
I pe³ne mi³ych ¿ywych niespodzianek
I nie bierz dobrych monet za fa³szywe
Mimo, ¿e, mimo, ¿e


Ubieraj siê w kolory - nie na czarno
I niech telefon dzwoni bodaj ca³y dzieñ
I nie traæ wiary - niech na Twoj¹ przysz³oœæ ca³¹
Nie padnie nigdy cieñ


W tym dniu nieistniej¹cym œwiêta kobiet
A jednak w³aœnie ten dzieñ siê pamiêta
Doprawdy sk³adam tê wi¹zankê Tobie
Z wyrzutów sumienia


INTRO:

D ||-----------9------------------------|------------9----------------------|
A ||-----10---------10------------------|------10---------10----------------|
F#||--10----10---10---------10---9------|---10----10---10---------10---9----|
D ||------------------------10---9------|-------------------------10---9----|
A ||------------------------10---9------|-------------------------10---9----|
D ||------------------------10---9------|-------------------------10---9----|


                                            
D |-------------9--------------------|------------------------|
A |-------10---------10--------------|------------------------|
F#|----10----10---10--------10---9---|----5-5-2---10--10-9----|
D |-------------------------10---9---|----5-5-2---10--10-9----|
A |-------------------------10---9---|----5-5-2---10--10-9----|
D |-------------------------10---9---|----5-5-2---10--10-9----|

D |-----------9-----------------|---------------------------9----|
A |-----------10----------------|---------------------------10---|
F#|--10---10--------------------|------------------10---10-------|
D |-------------------------12--|-----------12-------------------|
A |-------------------------12--|-----------12-------------------|
D |----------------12---12------|--12---12-----------------------|

D |-----------9-----------------|-----------------------------------|
A |-----------10----------------|-----------------------------------|
F#|--10---10--------------------|-----------------------------------|
D |-------------------------12--|--9----7----4-----9-x---7-x---4----|
A |-------------------------12--|--9----7----4-----9-x---7-x---4----|
D |----------------12---12------|--9----7----4-----9-x---7-x---4----|CHORDS:


	* VERSE:

      eadd9  C5  H    G  E  C   H                          
	D |--9-----------9----|-----------------------|
	A |--10----------9----|-----------------------|
	F#|--10----------9----|--5----2----10----9----|
	D |--9-----10----9----|--5----2----10----9----|
	A |--9-----10----9----|--5----2----10----9----|
	D |--9-----10----9----|--5----2----10----9----|	* CHORUS:

      eadd9  D5   H5  A5  Fis5 
	D |--9-----------|-----------------|
	A |--10----------|-----------------|
	F#|--10----------|-----------------|
	D |--9-----12----|--9----7----4----|
	A |--9-----12----|--9----7----4----|
	D |--9-----12----|--9----7----4----|TUNING:


E - D na 12          (D)
H - z E na 5, A na 12     (A)
G - z H na 3         (F#)
D - z G na 4         (D)
A - z D na 5         (A)
E - z A na 7, z D na 12    (D)
      
Submit corrections


    Swieto Kobiet lessons Hard to play? Try these video lessons and learn fast Swieto Kobiet lessons
    
↑ Back to top | Tablatures and chords for acoustic guitar and electric guitar, ukulele, drums are parodies/interpretations of the original songs. You may use it for private study, scholarship, research or language learning purposes only