Home » A » Aqua »

Aqua - Dr Jones Tabs

Artists:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # 

Dr Jones Tabs

(ver. 1) Click to play this song!
Aqua
 Rating:
4/5 (4 votes)
        			   DR JONES - Aqua

Tuning: E A D G B EGtr I (E A D G B E) - 'Strings'
Gtr II (E A D G B E) - 'Guitar'
Gtr III (E A D G B E) - 'Voice'
Gtr IV (E A D G B E) - 'Voice'
Gtr V (E A D G B E) - 'Strings'
Gtr VI (E A D G B E) - 'Keys'

 Q=143
 4/4
 Gtr I
 H        H         H       H
|----------------------------------|---------------------------------|
|-4---------------3----------------|-4--------------3----------------|
|-3---------------3----------------|-5--------------3----------------|
|-5---------------3----------------|-6--------------3----------------|
|----------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------|---------------------------------|
|
| Gtr II
| E S S E S S E S S E S S  E S S E S S E S S S S E
|---6---11----------------13-------|---8---11---11----11----13----15-|
|-4---4----11----------------11----|-9---9----9----11----11----11----|
|-------------------15----------10-|---------------------------------|
|-------------13-15----15----------|---------------------------------|
|----------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------|---------------------------------|


  H         H
|-------------------------------------|
|--4-----------------3----------------|
|--0----------------------------------|
|--------------------3----------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|
| E S S E S S E S S E S S
|----------11----------------13-------|
|----11-------11----------------11----|
|----------------------15----------10-|
|-13----13-------13-15----15----------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|


 H       H          H         H
|---------------------------------|-------------------------------------|
|-4-------------------------------|-------------------------------------|
|-5-------------------------------|--8-----------------7----------------|
|-5--------------6----------------|--8-----------------8----------------|
|---------------------------------|-10-----------------8----------------|
|---------------------------------|-------------------------------------|
|
| E S S E S S E S S S S E  E S S E S S E S S E S S
|---8---10---11----11----13----15-|----------11----------------13-------|
|-8---8----8----11----11----11----|----11-------11----------------11----|
|---------------------------------|----------------------15----------10-|
|---------------------------------|-13----13-------13-15----15----------|
|---------------------------------|-------------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------------|
|
| Gtr III
| W                 Q    Q    Q    E E
|---------------------------------|--3-----------------1----------------|
|---------------------------------|--------------------------------4----|
|---------------------------------|-------------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------------|


  H       H
|------------------------------------|
|------------------------------------|
|--8--------------7------------------|
|-10--------------8------------------|
|-11--------------8------------------|
|------------------------------------|
|
| E S S E S S E  S S S S E
|----8---11---11-----11----13----15--|
|--9---9----9----11-----11----11-----|
|------------------------------------|
|------------------------------------|
|------------------------------------|
|------------------------------------|
|
| E E  E E  +E  E   Q
|------------------------------------|
|--4-6----4-6----(6)-----------------|
|------------------------------------|
|------------------------------------|
|------------------------------------|
|------------------------------------|


  H         H
|-------------------------------------|
|--4-----------------3----------------|
|--0----------------------------------|
|--------------------3----------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|
| E S S E S S E S S E S S
|----------11----------------13-------|
|----11-------11----------------11----|
|----------------------15----------10-|
|-13----13-------13-15----15----------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|
| E E   E E   E E   E E
|-------------------------------------|
|--8--9----11-------------------------|
|-------------10-------10-----8--8----|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|


 H        H          H         H
|----------------------------------|--------------------------------------|
|-4--------------------------------|--------------------------------------|
|-5--------------------------------|--8-----------------7-----------------|
|-5---------------6----------------|--8-----------------8-----------------|
|----------------------------------|-10-----------------8-----------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|
| E S S E S S E S S S S E  E S S E S S E S S E S S
|---8---10----11----11----13----15-|----------11----------------13--------|
|-8---8-----8----11----11----11----|----11-------11----------------11-----|
|----------------------------------|----------------------15----------10--|
|----------------------------------|-13----13-------13-15----15-----------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|
| E E  +Q    H          Q    Q    Q    E E
|----------------------------------|--------------------------------------|
|---6---(6)------------------------|--8-----------------6-----------4-----|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|


  H       H          H         H
|-----------------------------------|---------------------------------------|
|-----------------------------------|--4------------------3-----------------|
|--8--------------7-----------------|--0------------------------------------|
|-10--------------8-----------------|---------------------3-----------------|
|-11--------------8-----------------|---------------------------------------|
|-----------------------------------|---------------------------------------|
|
| E S S E S S E  S S S S E  E S S E S S  E  S S E S S
|----8---11---11-----11----13----15-|----------11------------------13-------|
|--9---9----9----11-----11----11----|----11-------11------------------11----|
|-----------------------------------|------------------------15----------10-|
|-----------------------------------|-13----13-------13--15-----15----------|
|-----------------------------------|---------------------------------------|
|-----------------------------------|---------------------------------------|
|
| E E  E E  +E  E   Q     E E   E E   +E  E   E E
|-----------------------------------|---------------------------------------|
|--4-6----4-6----(6)----------------|--8--9----11------------11----11-11----|
|-----------------------------------|-------------10----(10)----------------|
|-----------------------------------|---------------------------------------|
|-----------------------------------|---------------------------------------|
|-----------------------------------|---------------------------------------|


  H         H
|-----------------------------------------|
|---4-------------------------------------|
|---5-------------------------------------|
|---5------------------6------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|
|  E  S S  E S S E  S S S S E
|-------8----10----11-----11----13----15--|
|---8-----8------8----11-----11----11-----|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|
| +E  E  +E E  +E  E   E   E
|-----------------------------------------|
|-(11)------------------------------------|
|------10---(10)-8----(8)--------------7--|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|


  W
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|--8------------------------------------|
|-10------------------------------------|
|-11------------------------------------|
|
| Gtr III
| E  E  E   E  E  E   E E
|------------------8----6---------------|
|---------------------------------------|
|--8----8----8---------------7--------7-|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|
| Gtr VI
| S S S S S S S S S S S S E E
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|-20------20------20------20---------15-|
|---------------------------------17----|
|------18-18---18-18---18-18---18-------|
|-23------------------------------------|


  W
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--6-----------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|
| E  E  Q     Q     E  E
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--8----8----8-------------------------------|
|----------------------10--------------12----|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
|--------------------------------------------|
|-16------16------16------16-----------------|
|--------------------------------------------|
|-13---13-13---13-13---13-13---13------------|
|---------------------------------15---13----|
|--------------------------------------------|


  W
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|--5--------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|
| E  E   E   E  E   E   E E
|-----------------------------------------|
|------------------13---11----------------|
|-----------------------------------------|
|-13---13----13---------------12-------12-|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|
| S S S S S S S S S S S S E E
|-----------------------------------------|
|-16------16-------16------16----------11-|
|-----------------------------------12----|
|-13---13-13----13-13---13-13----13-------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|


  H            H    W
|--------------------------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|
|---6----------------------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|
|
| +E   E   +E   E  H    Q Q  Q Q
|--------------------------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|
|--------------------------------|-12-----10------|
|-(12)---13----(13)--------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|
|
|  S S S S  S  S S S H    W
|--------------------------------|----------------|
|--16-------16---------16--------|----------------|
|--------------------------------|----------------|
|--13----13-13------13-13--------|----------------|
|--------------------------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|


 Gtr III
 E E E E +Q  Q  E E E E E E E E  +E E +Q  H   Q Q Q E E
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|
|---6-4-6-(6)-----|-8-9-11-------------|-----6-(6)-------|-8-----6----6-|
|-8---------------|--------10---10---8-|-(8)-------------|--------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|


 E E E E +E E Q  E E E E E E E E
|------------------|----------------------|
|-4-6-4-6-(6)------|-8-9-11------11-11-11-|
|------------------|--------10------------|
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|
|
| Gtr IV
| W         W
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|


              Gtr I
  +E  E E E +E E Q   H      H
|------------------------|-------------------------|
|-(11)-------------------|--4----------------------|
|------11-10-8-(8)-------|--5----------------------|
|------------------------|--5------------6---------|
|------------------------|---------------6---------|
|------------------------|-------------------------|
|
|  H      Q  E E  +S S S S E E E S S Q
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-----------------3-------|
|----------------------1-|-(1)---1---1---1-----3---|
|------------------------|-------------3-----------|
|------------------------|-------------------------|


 W         H       H      W
|-----------------|---------------------------|----------------------|
|-----------------|-----------------4---------|--3-------------------|
|-7---------------|--5--------------0---------|--3-------------------|
|-8---------------|--6------------------------|--3-------------------|
|-8---------------|--6------------------------|----------------------|
|-----------------|---------------------------|----------------------|
|
| Gtr III
| E E E E E E E E  W              E  E E E E E Q
|---------3-3-1---|---------------------------|-------------6-8------|
|---6-6-4-------4-|---------------------------|-------4-6-8----------|
|-----------------|---------------------------|----------------------|
|-----------------|---------------------------|----------------------|
|-----------------|---------------------------|----------------------|
|-----------------|---------------------------|----------------------|
|
| Gtr IV
| H    Q  E E  +S S S S E S S S S E E E  +S S E Q  Q  E E
|-----------------|---------------------------|----------------------|
|-----------------|---------------------------|----------------------|
|-----------------|---------------------------|----------------------|
|---------------1-|-(1)---1---1-----1---1-----|----------------------|
|-----------------|-------------3---------3-1-|-(1)---------------3--|
|-----------------|---------------------------|----------------------|


 H      H    W         H      H
|--------------------|-----------------|------------------------|
|-4------------------|-----------------|-------------4----------|
|-5------------------|-7---------------|-5-----------0----------|
|-5-----------6------|-8---------------|-6----------------------|
|-------------6------|-8---------------|-6----------------------|
|--------------------|-----------------|------------------------|
|
| W          E E E E E E E E  W
|--------------------|---------3-3-1---|------------------------|
|--------------------|---6-6-4-------4-|------------------------|
|--------------------|-----------------|------------------------|
|--------------------|-----------------|------------------------|
|--------------------|-----------------|------------------------|
|--------------------|-----------------|------------------------|
|
| S S S S E E E E Q  H    Q  E E  S S S S E E E S S E E
|--------------------|-----------------|------------------------|
|--------------------|-----------------|------------------------|
|---------------3----|-----------------|---------------3--------|
|-1---1---1---1---3--|-----------------|-1---1---1---1-----3----|
|-----------3--------|---------------3-|-----------3------------|
|--------------------|-----------------|------------------------|


 H     H     H     H      H     H
|------------------|---------------------|-----------------------|
|-3----------------|--4---------3--------|--4----------3---------|
|-3----------------|--3---------3--------|--5----------3---------|
|-3----------------|--5---------3--------|--6----------3---------|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|
| H     Q E E  Q  Q  Q  E E  +E E E E E E E E
|------------------|---------------------|-----------------------|
|--------------4-6-|--8---------6------4-|-(4)-6--4-6--6----4-6--|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|
|          Gtr V
| E E E S S Q Q   E E E E E E E E  E E E E E E E E
|------------------|-23---23---23---23---|-23----23---23---23-0--|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------3------|---------------------|-----------------------|
|-3-1-3-5----------|---------------------|-----------------------|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|------------------|---------------------|-----------------------|


 H    H     H      H
|-----------------|---------------------------|
|-4-------3-------|--4------------------------|
|-0---------------|--5------------------------|
|---------3-------|--5------------6-----------|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|
|
| E E E E E E E E  +E E +E  E Q  E  E
|-----------------|---------------------------|
|-8---9-8-6---7-6-|-(6)-4-(4)----------4----6-|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|
|
| Gtr IV
| W         Q   S S E E E +S S E
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|--------4----4-------------|
|-----------------|-----------------3-(3)-----|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|


  H         H          H        H
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|--8-----------------7----------------|--8---------------7----------------|
|--8-----------------8----------------|-10---------------8----------------|
|-10-----------------8----------------|-11---------------8----------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|
| Gtr II
| E S S E S S E S S E S S  E S S E S S E S S S S E
|----------11----------------13-------|-----8---11---11----11----13----15-|
|----11-------11----------------11----|--9----9----9----11----11----11----|
|----------------------15----------10-|-----------------------------------|
|-13----13-------13-15----15----------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|
| Gtr III
| E E   Q    Q    E E   +E E  E E   E E   E   E
|--------------------------------4----|-(4)-6----4-3-----1----------------|
|--8-----------------6----------------|---------------------------4-----6-|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|


  H         H
|-------------------------------------|
|--4-----------------3----------------|
|--0----------------------------------|
|--------------------3----------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|
| E S S E S S E S S E S S
|----------11----------------13-------|
|----11-------11----------------11----|
|----------------------15----------10-|
|-13----13-------13-15----15----------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|
| E E   E E   E E   E E
|-------------------------------------|
|--8--------9--8-----6--------7--6----|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|


 H        H         H    H
|----------------------------------|------------------|
|-4--------------------------------|-4-------6--------|
|-5--------------------------------|-5-------7--------|
|-5---------------6----------------|-6-------8--------|
|----------------------------------|------------------|
|----------------------------------|------------------|
|
| E S S E S S E S S S S E  W
|---8---10----11----11----13----15-|------------------|
|-8---8-----8----11----11----11----|------------------|
|----------------------------------|------------------|
|----------------------------------|------------------|
|----------------------------------|------------------|
|----------------------------------|------------------|
|
| E E  +E E   Q    E   E  E E E E E E E E
|----------------------------------|-------8-6--------|
|---4---(4)----------------------3-|-4-4-4------------|
|----------------------------------|-----------7---7--|
|----------------------------------|------------------|
|----------------------------------|------------------|
|----------------------------------|------------------|


  H    H      H      H
|--------------------|--------------------------|
|---8----------------|----------------6---------|
|---8--------8-------|---8------------7---------|
|---8-------10-------|--10------------8---------|
|-----------10-------|--11----------------------|
|--------------------|--------------------------|
|
| Gtr III
|  E E Q  Q E E   E  E E E E E E E
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|------------13-11---------|
|---8--8-8-----------|--------------------------|
|-----------10----12-|--13--13-13-------12---12-|
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|
|
| Gtr V
| +W          +W
|-(23)---------------|-(23)---------------------|
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|


  W            H      H
|------------------------|--------------------------|
|---8--------------------|----------------6---------|
|---8--------------------|---8------------7---------|
|---8--------------------|--10------------8---------|
|------------------------|--11----------------------|
|------------------------|--------------------------|
|
| +E  E +E E Q E E   E  E E E E E E E
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|------------13-11---------|
|------------------------|--------------------------|
|-(12)-13-(13)--------12-|--13--13-13-------12---12-|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|
| +W            +W
|-(23)-------------------|-(23)---------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|


  H     H      H      H
|----------------------|--------------------------|
|---8------------------|----------------6---------|
|---8----------8-------|---8------------7---------|
|---8---------10-------|--10------------8---------|
|-------------10-------|--11----------------------|
|----------------------|--------------------------|
|
|  E  E Q  Q E E   E  E E E E E E E
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|------------17-15---------|
|--13--13-13-----------|--------------------------|
|-------------15----17-|--18--18-18-------17---17-|
|----------------------|--------------------------|
|
| +W           +W
|-(23)-----------------|-(23)---------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|


  H.       Q   W
|----------------------|---------------|
|---8------------------|---------------|
|---8------------------|---------------|
|---8------------------|---------------|
|----------------------|---------------|
|----------------------|---------------|
|
| +E  E +E E H    Q Q  Q Q
|----------------------|---------------|
|----------------------|---------------|
|----------------------|---------------|
|----------------------|-17-----15-----|
|-(17)-18-(18)---------|---------------|
|----------------------|---------------|
|
| +H.       Q   W
|-(23)-----------------|---------------|
|----------------------|---------------|
|----------------------|---------------|
|----------------------|---------------|
|----------------------|---------------|
|----------------------|---------------|


 Gtr III
  E E E E +Q  Q   E E E E E E E E
|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|
|-13-15-13-15-(15)-----|-17-18-20--------------|
|----------------------|----------20---20---18-|
|----------------------|-----------------------|


  +E  E +Q  H    Q Q  Q Q
|--------------------|---------------|
|--------------------|---------------|
|--------------------|---------------|
|--------------------|---------------|
|-(18)-20-(20)-------|-22-----20-----|
|--------------------|---------------|


  E E E E +E  E Q   E E E E E E +E  E
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|-18-18-18---------------|-17-18-20------20-(20)-20-|
|----------20-(20)-18----|----------20--------------|
|------------------------|--------------------------|
|
| Gtr IV
| W            W
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|


               Gtr I
  +E  E E E +E E Q   H      H
|--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|--8----------------------|
|-(20)---------------------|-10------------6---------|
|------21-20-18-(18)-------|-10------------6---------|
|--------------------------|-------------------------|
|
|  H       Q  E E  +S S S S E E E S S Q
|--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-----------------3-------|
|------------------------1-|-(1)---1---1---1-----3---|
|--------------------------|-------------3-----------|
|--------------------------|-------------------------|


 W             H       H
|------------------------|---------------------------|
|------------------------|-----------------4---------|
|-7----------------------|--5--------------0---------|
|-8----------------------|--6------------------------|
|-8----------------------|--6------------------------|
|------------------------|---------------------------|
|
| Gtr III
| E E E E E E E E  W
|------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|
|------------17-17-15-13-|---------------------------|
|---20-20-18-------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|
|
| Gtr IV
| H      Q   E E  +S S S S E S S S S E E E
|------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|
|----------------------1-|-(1)---1---1-----1---1-----|
|------------------------|-------------3---------3-1-|
|------------------------|---------------------------|


  W
|---------------------------|
|--3------------------------|
|--3------------------------|
|--3------------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|
| E   E E E E E Q
|---------------------------|
|-------------------13------|
|----------------15---------|
|-------13-15-17------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|
| +S S E Q   Q  E E
|---------------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|-(1)--------------------3--|
|---------------------------|


 H      H    W            H      H
|--------------------|-----------------------|------------------------|
|-4------------------|-----------------------|-------------4----------|
|-5------------------|-7---------------------|-5-----------0----------|
|-5-----------6------|-8---------------------|-6----------------------|
|-------------6------|-8---------------------|-6----------------------|
|--------------------|-----------------------|------------------------|
|
| W          E E E E E E E E  W
|--------------------|-----------------------|------------------------|
|--------------------|-----------------------|------------------------|
|--------------------|------------12-12-10-8-|------------------------|
|--------------------|---15-15-13------------|------------------------|
|--------------------|-----------------------|------------------------|
|--------------------|-----------------------|------------------------|
|
| S S S S E E E E Q  H      Q   E E  S S S S E E E S S E E
|--------------------|-----------------------|------------------------|
|--------------------|-----------------------|------------------------|
|---------------3----|-----------------------|---------------3--------|
|-1---1---1---1---3--|-----------------------|-1---1---1---1-----3----|
|-----------3--------|---------------------3-|-----------3------------|
|--------------------|-----------------------|------------------------|


 H     H     H     H      H     H
|------------------|---------------------|-----------------------|
|-3----------------|--4---------3--------|--4----------3---------|
|-3----------------|--3---------3--------|--5----------3---------|
|-3----------------|--5---------3--------|--6----------3---------|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|
| H     Q E E  Q  Q  Q  E E  +E E E E E E E E
|------------------|---------------------|-----------------------|
|----------------6-|--8---------6------4-|-(4)-6--4-6--6----4-6--|
|--------------8---|---------------------|-----------------------|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|
|          Gtr V
| E E E S S Q Q   E E E E E E E E  E E E E E E E E
|------------------|-23---23---23---23---|-23----23---23---23-0--|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|-----------3------|---------------------|-----------------------|
|-3-1-3-5----------|---------------------|-----------------------|
|------------------|---------------------|-----------------------|
|------------------|---------------------|-----------------------|


 H    H     H      H
|-----------------|---------------------------|
|-4-------3-------|--4------------------------|
|-0---------------|--5------------------------|
|---------3-------|--5------------6-----------|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|
|
| E E E E E E E E  +E E +E  E Q  E  E
|-----------------|---------------------------|
|-8---9-8-6---7-6-|-(6)-4-(4)----------4----6-|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|
|
| Gtr IV
| W         Q   S S E E E +S S E
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|--------4----4-------------|
|-----------------|-----------------3-(3)-----|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|


  H         H          H        H
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|--8-----------------7----------------|--8---------------7----------------|
|--8-----------------8----------------|-10---------------8----------------|
|-10-----------------8----------------|-11---------------8----------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|
| Gtr II
| E S S E S S E S S E S S  E S S E S S E S S S S E
|----------11----------------13-------|-----8---11---11----11----13----15-|
|----11-------11----------------11----|--9----9----9----11----11----11----|
|----------------------15----------10-|-----------------------------------|
|-13----13-------13-15----15----------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|
| Gtr III
| E E   Q    Q    E E   +E E  E E   E E   E   E
|--------------------------------4----|-(4)-6----4-3-----1----------------|
|--8-----------------6----------------|---------------------------4-----6-|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|


  H         H
|-------------------------------------|
|--4-----------------3----------------|
|--0----------------------------------|
|--------------------3----------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|
| E S S E S S E S S E S S
|----------11----------------13-------|
|----11-------11----------------11----|
|----------------------15----------10-|
|-13----13-------13-15----15----------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|
| E E   E E   E E   E E
|-------------------------------------|
|--8--------9--8-----6--------7--6----|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|


 H        H         H    H
|----------------------------------|------------------|
|-4--------------------------------|-4-------6--------|
|-5--------------------------------|-5-------7--------|
|-5---------------6----------------|-6-------8--------|
|----------------------------------|------------------|
|----------------------------------|------------------|
|
| E S S E S S E S S S S E  W
|---8---10----11----11----13----15-|------------------|
|-8---8-----8----11----11----11----|------------------|
|----------------------------------|------------------|
|----------------------------------|------------------|
|----------------------------------|------------------|
|----------------------------------|------------------|
|
| E E  +E E   Q    E   E  E E E E E E E E
|----------------------------------|-------8-6--------|
|---4---(4)----------------------3-|-4-4-4------------|
|----------------------------------|-----------7---7--|
|----------------------------------|------------------|
|----------------------------------|------------------|
|----------------------------------|------------------|


  H    H      H      H
|--------------------|--------------------------|
|---8----------------|----------------6---------|
|---8--------8-------|---8------------7---------|
|---8-------10-------|--10------------8---------|
|-----------10-------|--11----------------------|
|--------------------|--------------------------|
|
| Gtr III
|  E E Q  Q E E   E  E E E E E E E
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|------------13-11---------|
|---8--8-8-----------|--------------------------|
|-----------10----12-|--13--13-13-------12---12-|
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|
|
| Gtr V
| +W          +W
|-(23)---------------|-(23)---------------------|
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|
|--------------------|--------------------------|


  W            H      H
|------------------------|--------------------------|
|---8--------------------|----------------6---------|
|---8--------------------|---8------------7---------|
|---8--------------------|--10------------8---------|
|------------------------|--11----------------------|
|------------------------|--------------------------|
|
| +E  E +E E Q E E   E  E E E E E E E
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|------------13-11---------|
|------------------------|--------------------------|
|-(12)-13-(13)--------12-|--13--13-13-------12---12-|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|
| +W            +W
|-(23)-------------------|-(23)---------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|


  H     H      H      H
|----------------------|--------------------------|
|---8------------------|----------------6---------|
|---8----------8-------|---8------------7---------|
|---8---------10-------|--10------------8---------|
|-------------10-------|--11----------------------|
|----------------------|--------------------------|
|
|  E  E Q  Q E E   E  E E E E E E E
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|------------17-15---------|
|--13--13-13-----------|--------------------------|
|-------------15----17-|--18--18-18-------17---17-|
|----------------------|--------------------------|
|
| +W           +W
|-(23)-----------------|-(23)---------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|


  H.       Q   H     H
|----------------------|-------------------|
|---8------------------|-------------------|
|---8------------------|--8----------------|
|---8------------------|--8--------12------|
|----------------------|-10---------8------|
|----------------------|-------------------|
|
| +E  E +E E H    Q   Q  Q Q
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-17--------15------|
|-(17)-18-(18)---------|-------------------|
|----------------------|-------------------|
|
|            Gtr VI
| +H.       Q   S S E Q  H
|-(23)-----------------|-23----------------|
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-------------------|


  H     H       H   H
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|-10---------12----------|-13-----12-----|
|-11---------13----------|---------------|
|-11---------13----------|-15-----13-----|
|
| Q.   E Q   Q    Q Q  Q Q
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|-13---------15----------|-17-----15-----|
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|
| Q  E E E E E E  W
|------23----23----23----|---------------|
|---------23----23----23-|---------------|
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|


  H     H       H   H
|-----------------------|---------------|
|-----------------------|---------------|
|-----------------------|---------------|
|-13--------------------|-13-----12-----|
|-15--------11----------|-13------------|
|-15--------------------|-15-----13-----|
|
| H     Q   Q    Q Q  Q Q
|-----------------------|---------------|
|-----------------------|---------------|
|-----------------------|---------------|
|-13--------15----------|-17-----15-----|
|-----------------------|---------------|
|-----------------------|---------------|
|
| Q  E E E E E E  W
|-----23----23----23----|---------------|
|--------23----23----23-|---------------|
|-----------------------|---------------|
|-----------------------|---------------|
|-----------------------|---------------|
|-----------------------|---------------|


  H     H       H   H
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|-10---------12----------|-13-----12-----|
|-11---------13----------|---------------|
|-11---------13----------|-15-----13-----|
|
| Q.   E Q   Q    Q Q  Q Q
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|-13---------15----------|-17-----15-----|
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|
| Q  E E E E E E  W
|------23----23----23----|---------------|
|---------23----23----23-|---------------|
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|
|------------------------|---------------|


              Gtr V
  H     H       W
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|-13---------------------|--1------------------|
|-15---------11----------|---------------------|
|-15---------------------|---------------------|
|
| Q.   E Q   E E  Q Q  Q   Q
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|-13---------15----13-15-|-17-----15-----------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|
| Q  E E E E E E  H   E S S E S S
|------23----23----23----|---------------------|
|---------23----23----23-|---------------------|
|------------------------|-----------3-----3---|
|------------------------|-------------1-------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|


 Gtr III
  H     Q  E   E  Q Q  Q Q   H     Q  E   E
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|----------------13----15-|-17-----15-----|----------------13----15-|
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|
| Gtr IV
| Q  S S E E E +S S E  W        Q  S S E E E +S S E
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|------4---4--------------|---------------|------4---4--------------|
|--------------3-(3)------|---------------|--------------3-(3)------|
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|
| Gtr V
| +W             W       +W
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|-------------------------|--4------------|-(4)---------------------|
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|-(1)---------------------|---------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------|-------------------------|


  Q Q  Q Q   H     Q  E   E  Q Q  Q  E E
|---------------|--------------------------|------------------|
|---------------|--------------------------|------------------|
|---------------|--------------------------|------------------|
|-17-----15-----|-----------------13----15-|-17-----15--16-15-|
|---------------|--------------------------|------------------|
|---------------|--------------------------|------------------|
|
| W        Q  S S E E E +S S E  W
|---------------|--------------------------|------------------|
|---------------|-------4---4--------------|------------------|
|---------------|---------------3-(3)------|------------------|
|---------------|--------------------------|------------------|
|---------------|--------------------------|------------------|
|---------------|--------------------------|------------------|
|
| W        +W             W
|-11------------|-(11)---------------------|-23---------------|
|---------------|--------------------------|------------------|
|---------------|--------------------------|------------------|
|---------------|--------------------------|------------------|
|---------------|--------------------------|------------------|
|---------------|--------------------------|------------------|


  E   E +E  E  Q  E E  E E E E E E E E
|------------------------------|------------------------|
|------------------------------|----------13-11---------|
|------------------------------|------------------------|
|--------13-(13)------------12-|-13-13-13-------12---12-|
|------------------------------|------------------------|
|------------------------------|------------------------|
|
| Gtr V
| +Q.      E +H      W
|-(23)-------------------------|-23---------------------|
|----------------23-(23)-------|------------------------|
|------------------------------|------------------------|
|------------------------------|------------------------|
|------------------------------|------------------------|
|------------------------------|------------------------|
|
| Gtr VI             Gtr I
|  S S E  Q    H      H      H
|------------------------------|------------------------|
|------------------------------|------------------------|
|---3--------------------------|------------------------|
|------1-----------------------|-13----------15---------|
|------------------------------|-15----------17---------|
|------------------------------|-16----------18---------|


  E  E Q  Q E E   E  E E E E E E E
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|------------17-15----------|
|--13--13-13-----------|---------------------------|
|-------------15----17-|--18--18-18-------17---17--|
|----------------------|---------------------------|
|
| +W           +W
|-(23)-----------------|-(23)----------------------|
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|
|
|  H     H      H      H
|----------------------|---------------------------|
|--------------4-------|---4------------6----------|
|--------------5-------|---5------------7----------|
|--17----------5-------|---6------------8----------|
|--18------------------|---------------------------|
|--18------------------|---------------------------|


 Gtr I
  W            H      H
|------------------------|--------------------------|
|---8--------------------|----------------6---------|
|---8--------------------|---8------------7---------|
|---8--------------------|--10------------8---------|
|------------------------|--11----------------------|
|------------------------|--------------------------|
|
| Gtr III
| +E  E +E E Q E E   E  E E E E E E E
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|------------17-15---------|
|------------------------|--------------------------|
|-(17)-18-(18)--------17-|--18--18-18-------17---17-|
|------------------------|--------------------------|
|
| Gtr V
| +W            +W
|-(23)-------------------|-(23)---------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|


  H     H      H      H
|----------------------|--------------------------|
|---8------------------|----------------6---------|
|---8----------8-------|---8------------7---------|
|---8---------10-------|--10------------8---------|
|-------------10-------|--11----------------------|
|----------------------|--------------------------|
|
|  E  E Q  Q E E   E  E E E E E E E
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|------------22-20---------|
|--18--18-18-----------|--------------------------|
|-------------20----22-|--23--23-23-------22---22-|
|
| +W           +W
|-(23)-----------------|-(23)---------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|


  H.        Q    H         H
|-------------------------|-------------------------------------|
|---8---------------------|-------------------------------------|
|---8---------------------|--8-----------------7----------------|
|---8---------------------|--8-----------------8----------------|
|-------------------------|-10-----------------8----------------|
|-------------------------|-------------------------------------|
|
| Gtr II
|  W            E S S E S S E S S E S S
|-------------------------|----------11----------------13-------|
|-------------------------|----11-------11----------------11----|
|-------------------------|----------------------15----------10-|
|-------------------------|-13----13-------13-15----15----------|
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|
|
| Gtr III
| +E  E +E E Q  E E  Q    Q    Q    E E
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|
|----------------------20-|-22----------------20----------18----|
|-(22)-23-(23)------23----|-------------------------------------|


  H         H
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---8-----------------7-----------------|
|--10-----------------8-----------------|
|--11-----------------8-----------------|
|---------------------------------------|
|
|  E  S S E S S E S S S S E
|-------8---11----11----11----13----15--|
|---9-----9-----9----11----11----11-----|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|
| +E  E  E E   E E   E   E
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|-(18)-20---18-20----20-------18----20--|
|---------------------------------------|


  H         H          H         H
|-------------------------------------|---------------------------------------|
|--4-----------------3----------------|---4-----------------------------------|
|--0----------------------------------|---5-----------------------------------|
|--------------------3----------------|---5------------------6----------------|
|-------------------------------------|---------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------------|
|
| E S S E S S E S S E S S   E  S S  E S S E S S S S E
|----------11----------------13-------|-------8----10----11----11----13----15-|
|----11-------11----------------11----|---8-----8------8----11----11----11----|
|----------------------15----------10-|---------------------------------------|
|-13----13-------13-15----15----------|---------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------------|
|
| E E   E E   E E   E E    +E  E  +E E   Q    E   E
|-------------------------------------|---------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------------|
|-22-------23-22----20-------21-20----|-(20)-18---(18)---------------18----20-|
|-------------------------------------|---------------------------------------|


  H         H          H         H
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|--8-----------------7----------------|---8-----------------7----------------|
|--8-----------------8----------------|--10-----------------8----------------|
|-10-----------------8----------------|--11-----------------8----------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|
| E S S E S S E S S E S S   E  S S E S S E S S S S E
|----------11----------------13-------|-------8---11----11----11----13----15-|
|----11-------11----------------11----|---9-----9-----9----11----11----11----|
|----------------------15----------10-|--------------------------------------|
|-13----13-------13-15----15----------|--------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|
| E E   Q    Q    E E    +E  E  E E   E E   E   E
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|-------------------------------18----|-(18)-20---18-17----15-------13----15-|
|-22----------------20----------------|--------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------|


  H         H
|-------------------------------------|
|--4-----------------3----------------|
|--0----------------------------------|
|--------------------3----------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|
| E S S E S S E S S E S S
|----------11----------------13-------|
|----11-------11----------------11----|
|----------------------15----------10-|
|-13----13-------13-15----15----------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|
| E E   E E   E E   E E
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-17-------18-17----15-------16-15----|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|


 H         H         W
|-------------------4----------------|-3----*|
|-4----------------------------------|------*|
|-5----------------------------------|-3----*|
|-5----------------------------------|------*|
|------------------------------------|------*|
|------------------------------------|------*|
|
| E S S  E S S E S S S S E  W
|----8----10----11----11----13----15-|------*|
|-8----8------8----11----11----11----|------*|
|------------------------------------|------*|
|------------------------------------|------*|
|------------------------------------|------*|
|------------------------------------|------*|
|
| E E  +E E   H         W
|------------------------------------|------*|
|------------------------------------|------*|
|------------------------------------|------*|
|---13---(13)------------------------|------*|
|------------------------------------|------*|
|------------------------------------|------*|


Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
 h  - hammer-on
 p  - pull-off
 b  - bend
 pb - pre-bend
 r  - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s  - legato slide
 S  - shift slide
 - natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~  - vibrato
 tr - trill
 T  - tap
 TP - trem. picking
 PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n - tremolo bar down
 n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
 =  - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <> - volume swell (louder/softer)
 x  - on rhythm slash represents muted slash
 o  - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 | - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
 : - bar (freetime)
 $ - Segno
 & - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
      
Submit corrections

↑ Back to top | Tablatures and chords for acoustic guitar and electric guitar, ukulele, drums are parodies/interpretations of the original songs. You may use it for private study, scholarship, research or language learning purposes only